Hybryd

Centralna bateria
Zasilanie z jednej baterii akumulatorów

Wszystkie oprawy pracujące jako awaryjne zasilane są zjednego, zewnętrznego źródła. System przeznaczony do zasilania obwodów pracujących w sieci IT przy pracy bateryjnej. Może się składać ze stacji głównej i podstacji. Do obu wersji można dołączyć oprawy oświetlenia awaryjnego.

Centralna bateria
Test system
Test system
Jednostka centralna w formie poręcznego pilota

Ogólna koncepcja systemu polega na zastosowaniu opraw i innych urządzeń oświetlenia awaryjnego, które w trybie pracy awaryjnej działają w pełni autonomicznie, a także autonomicznie zarządzają swoimi testami. Możliwe jest to dzięki wbudowaniu w oprawę awaryjną układu mikroprocesorowego.

Centraltest
Pełna zgodność z obowiązującymi przepisami p.poż.

System posiada jednostkę centralną, która odpowiada za systematyczne testowanie stanu technicznego wszystkich elementów systemu, natomiast nie odpowiada za załączanie się opraw w tryb pracy awaryjnej (załączane są samoczynnie, po zaniku napięcia zasilającego te oprawy).

Centraltest
Autotest
Autotest
Automatyczno - autonomiczne testowanie

Ogniwo łączące systemy oświetlenia awaryjnego z monitoringiem i rejestracją wyników testów (centraltest i test-system), z wersją standard, w której niewiele wiadomo o stanie opraw i modułów awaryjnych. Przy tym systemie nie są wymagane dodatkowe urządzenia, ani czynności serwisanta, w celu wykonania wymaganych testów.

Standard
Podniesienie komfortu i bezpieczeństwa użytkowania obiektów

Wykorzystywane w miejscach gdzie nie ma konieczności stosowania systemów spełniających wymogi przepisów p.poż. Idealne do zastosowania przez osoby prywatne lub w mniejszych obiektach dla podniesienia bezpieczeństwa i komfortu pracy. Wyposażone w urządzenia mikroprocesowe do testu funkcjonalnego (test A) i do nadzoru prądu ładowaniaakumulatorów, co znacznie wydłuża ich żywotność.

Standard